Könyvelés

A könyvelés számunkra nem cél, hanem eszköz. A könyvelő van a vállalkozásért és nem fordítva. A könyvelő akkor szolgálja igazán egy vállalkozás érdekeit, ha nem megy a cégvezető agyára szőrszálhasogatásával, megoldani és nem elkerülni akarja a felmerülő problémákat.

Könyvelő szolgáltatásunkat ennek megfelelően rugalmas, testreszabott konstukciókban kínáljuk akár egyéni vállalkozóknak, akár cégeknek. Célunk az, hogy a könyveléssel és adminisztrációval járó terheket levegyük a válláról és így több ideje maradjon azzal foglalkozni, amivel igazán szeretne – mert ez viszi előre vállalkozását.

 

Milyen a jó könyvelő?

Mondhatnánk, hogy legyen tényleges mérlegképes végzettsége, saját vállalkozása, munkáját szerződés keretein belül, számla adással végezze. De ez régen nem elég.

 

 • Követi a jogszabályi változásokat: nem csak a meglévő tapasztalat számít, hanem hogy mindig ismerje nem csak a meglévő, hanem a jövőben várható adó és számviteli törvény módosításait is. Erről számot is ad a honlapján vagy a közösségi tereken.

 

 • Adótanácsadó is egyben:  így nem csak a kötelező könyvvezetésnek tesz eleget, hanem pénzt takarít meg az ügyfelének, legyen az adófizetési kötelezettségek legális csökkentése, vagy az adóbírságot jelentő adókockázatok feltárása.

 

 • Felelős a munkájáért: nem csak erkölcsileg, hanem élő szakmai felelősség biztosítás formájában is, így az esetlegesen bekövetkező hibáját nem csak bocsánatkéréssel ismeri el, hanem pénzügyileg is rendezni tudja.

 

 • Ismerje a modern ügyviteli eszközöket: az informatikai tudása ne csak könyvelő és nyomtatvány kitöltő programokig terjedjen. Használja a közösségi médiát és a különböző felhőalapú szolgáltatásokat, a kinyert könyvelési adatokból az ügyfél kérésére bármikor összerak egy értelmezhető kimutatást.

 

 • Első a kommunikáció: nem csak elérhető, de érdemlegesen is az ügyfél rendelkezésére áll. Megérti az ügyfelet, érthető és tömör választ ad, de azt bármikor alá tudja támasztani jogszabályi hivatkozásokkal. Az ügyfél igényei szerint időszakosan vagy ad-hoc megbízható és értékelhető képet tud adni a vállalkozás eredményességéről, pénzügyeiről.

 

 • Alkalmazkodik az ügyfélhez: Ahány féle vállalkozás, annyira sokrétű a vállalkozói elvárás a könyvelővel szemben is. Valaki szeret mindent a kezében tartani, és csak a törvényi minimumot kéri a könyvelőtől, másvalaki pedig igényli a folyamatos szakmai támogatást a könyvelőjétől. Mindenre találunk megoldást, ha már az elején tisztázva van a helyzet.

A könyvelő feladatai

A könyvelő alapvetően a vállalkozót mentesíti azoktól a kötelezettségektől és feladatoktól, amelyet a hatályos számviteli törvény, valamint az adótörvények írnak elő.
Tehát a legfontosabb, hogy lehetőséget ad arra a vállalkozónak, hogy a lehető legjobban csakis a bevétel szerző tevékenységére koncentráljon.

 

Összeségében a könyvelő a számviteli törvény szerinti könyvvezetést vezet, ami alapján a vállalkozó eleget tud tenni az éves beszámoló készítési kötelezettségének, illetve a vállalkozásra vonatkozó adók tekintetében havi, negyedéves vagy éves bevallást elkészíti úgy, hogy az egy adóellenőrzés során megállja a helyét.

Amellett a könyvelő a vállalkozót a vezető rutinjától függően vállalkozási, üzleti és pénzügyi tanácsokkal látja el, hiszen a könyvelő a munkája során sokféle profilú, méretű és életciklusában lévő vállalkozás életében részt vett, és tudja a meglévő lehetőségeket és veszélyeket, amivel egy vállalkozás találkozhat az ügymenete során.

 

A teljesség igénye nélkül, egy átlagos vállalkoznál a könyvelő az alábbi feladatok látja el:

 

 •  Gazdasági események rögzítése a kézhez kapott számviteli- és adóbizonylatok alapján

 

 • Vevő, szállító folyószámlák nyilvántartása, kinntlévőségek és tartozások számontartása

 

 • Könyvvezetés (kettős és egyszeres könyvvitel, illetve bevételi nyilvántartás szerinti EVA/KATA)

 

 • Immateriális és tárgyi eszközök nyilvántartása, forgóeszközök, saját tőke és rövid/hosszútávú kötelezettségek értékelése, kalkulálása

 

 • Könyvvezetést alátámasztó analitikus nyilvántartások készítése önállóan vagy a vállalkozó bevonásával

 

 • Évközi és év végi adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítése

 

 • Éves beszámolók elkészítése

 

 • Adatszolgáltatás, vezetői jelentések a könyvelés adataiból, előre egyeztetett időközönként és formában

 

 • Kötelező szabályzatok elkészítése, felülvizsgálata

 

 • Teljeskörű képviselet a NAV, OEP, Helyi önkormányzatok, és más hatóságok előtt

 

 • Átalakulások, felszámolások, végelszámolások számviteli feladatainak, beszámolóinak elkészítése

Könyvelő irodánk működése az első találkozótól a beszámolóig

Az ügyféllel való első kapcsolatfelvétel során felmérjük az ügyfél igényeit, valamint kikalkuláljuk a havi szükséges munkaórák számát a könyvelési feladatok ellátására, ezután az ügyfélnek ajánlatot teszünk a könyvelési díjra, valamint az ebben foglalt szolgáltatásainkra.

A szóbeli megegyezés után  szerződést kötünk ügyfelünkkel, ami tartalmazza az elvégzendő feladatokat, határidőket, a bizonylatok átadásának menetét, a szolgáltatás díját, az ügyfél és a könyvelő felelősségét.


A könyvelés keretében előre egyeztetett időpontban és helyszínen találkozunk ügyfelünkkel, ahol átvesszük a bizonylatokat, de akár elektronikusan is történhet a kommunikáció és a bizonylatok átvétele. A találkozó vagy az online konzultáció keretében személyesen megbeszéljük az aktuális kérdéseket, problémákat, lépéseket.


Az átadott bizonylatokat a Számviteli törvény előírásainak megfelelően lekönyveljük. A bevallás benyújtási határidejét megelőzően elkészítjük az áfa bevallást, és tájékoztatjuk ügyfelünket a fizetendő összegről. Ellenőrzést és jóváhagyást követően benyújtjuk az áfa bevallást. Bérszámfejtési szolgáltatás esetén elvégezzük a havi bérszámfejtést, és benyújtjuk a bevallást. A fizetendő adókról a fizetési határidő előtt tájékoztatjuk ügyfelünket.


Folyamatos tájékoztatást adunk ügyfeleinknek adófolyószámlájuk állásáról, az esetleges elmaradásokról, vagy többlet befizetésekről. Az év végi zárást megelőzően egyeztetjük a várható eredményeket, és tájékoztatást adunk a tervezett eredmény szerinti fizetendő adókról.
Az év végi zárás keretében ellenőrizzük ügyfelünk főkönyvi egyenlegeit, egyeztetjük az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokat, elvégezzük az adófolyószámla egyeztetését, a bérek és járulékok egyeztetését. Kiszámoljuk az év végi adókat, és elkészítjük a bevallásokat. Összeállítjuk ügyfelünk beszámolóját, ami tartalmazza a mérleget, eredménykimutatást, és a kiegészítő mellékletet, szükség esetén az üzleti jelentést.


Ügyfelünkkel személyes találkozón egyeztetjük a beszámolót, tájékoztatást adunk arról, mit mutat a mérleg, és eredménykimutatás. Jóváhagyást követően benyújtjuk a beszámolót és az évvégi adóbevallásokat.


Az éves bizonylatokat, számlákat, bankkivonatokat rendszerezve lefűzzük, és archiválásra készen visszaadjuk ügyfelünknek. A könyveléshez kapcsolódó dokumentáció döntő többségében elektronikusan készül, igény esetén hozzáférést biztosítunk az elektronikus anyagokhoz.

Share This